Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Neptune s.r.o.

Zenklova 24/54

Praha 8 - Libeň, 18000

IČ: 09438599

Společnost není plátcem DPH

info@ekartarka.cz 

tel: 608357252 (toto telefonní číslo neslouží k výkladům po telefonu ani řešení objednávek. Máteli nějaké dotazy ke své objednávce či výkladu , kontaktujte nás emailem.)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavíráním smluv mezi společností a třetími osobami (dále jen ,,spotřebitel“) - jedná se zejména o kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb (dále jen ,,smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím této zábavní webové stránky která je  prodávajícím provozována   (dále jen „webová stránka“).

Zasláním objednávky zákazník vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas .

- Služby mohou využívat pouze svéprávné osoby starší 18 let.
- Pro objednání služby nebo zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webových   
   stránkách 
- Služba je poskytována písemnou formou na email který zákazník uvedl v objednávce. Aktuální cena
   služeb a zboží je vždy uvedena na webových stránkách
- Služba nebo zboží se hradí bezhotovostně na účet, nebo složenkou typu A na účet. Tedy jen
    bezhotovostní platby.
-  vzájemná komunikace bude probíhat formou e-mailu. Pokud to předem nebylo dohodnuto jinak. Po
   domluvě lze využít například komunikace na facebooku.

- Po odeslání objednávky zákazníkem, bude zákazníkovi potvrzeno přijetí objednávky a zaslány informace k platbě    na email který zákazník uvedl v objednávce.

- Po přijetí platby, bude výklad zpracován a zaslán zákazníkovi na email nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby .
- Služba  se provozuje  na základě dobrovolnosti zákazníka. Je tedy na dobrovolném rozhodnutí zákazníka, zda objednanou službu zaplatí a využije, nebo zda ji nezaplatí a služba mu tedy nebude     
  poskytnuta. Pokud platba za dohodnutou službu nedorazí , nelze službu poskytnout.
- Provozovatel upozorňuje na to, že na veškerý obsah služby, relevantnost, úplnost a pravdivost všech poskytovaných informací skrze poskytované poradenství je potřeba nahlížet jako na určitý druh alternativních náhledů na život a také brát službu spíše jako zábavu. Užívání veškerého obsahu služby je na svobodném rozhodnutí a uvážení uživatele, veškeré poradenství poskytované v rámci zábavního internetového portálů  v žádném případě nenahrazuje odborné porady z oblasti pedagogiky, psychologie, ekonomie, ekologie práva, medicíny či jiného odborného poradenství a za užití a následné nakládání s předaným obsahem služby je plně odpovědný uživatel.
- Výklad je možné zrušit před dohodnutým termínem vyhotovení. Při zrušení výkladu před termínem vyhotovení bude vrácena celá zaslaná finanční částka.Vrácení částky je možné pouze na bankovní účet. Po využití služeb není možnost vrácení finanční částky.2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo smlouvu o poskytování služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením platby za objednanou službu nebo zboží na bankovní účet prodávajícího.

   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty

info@ekartarka.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího .

     

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží nebo služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služby jsou prodávajícím považovány za správné.

     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    Ochrana osobních údajů spotřebitele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě spotřebitele, který je fyzickou osobou, i v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti, a to zejména pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy,nebo smlouvy o poskytnutí služeb, vedení uživatelského účtu a zasílání informací a obchodních sdělení a reklamních sdělení spotřebiteli, s čímž spotřebitel souhlasí. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Spotřebitel uzavřením smlouvy se společností souhlasí se zpracováním a použitím pro uvedené účely jím poskytnutých osobních údajů (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, druh a specifikace poskytované služby nebo zboží, objem poskytnutých služeb a jejich cena).Veškeré údaje a informace získané od kupujících jsou použity  pro vnitřní potřebu obchodního vztahu ke zpracování objednávky a poskytnutí sjednaných služeb . Více informací o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete v sekci  ochrana soukromí.

Ochrana osobních údajů

a)provozovatel těchto webových stránek (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), veškeré osobní údaje vyplněné zákazníkem v objednávkovém formuláři .

b)Osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení a zpracování objednávek a další plnění ze smlouvy o koupi zboží nebo služeb. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

c)Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

d)Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem webových stránek, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • účetní firma

  •  

    v případě potřeby i právní zástupce společnosti (advokátní kancelář)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

e)Správce nemá osobu tzv. pověřence.

f)Správce lze kontaktovat na emailové adrese  info@ekartarka.cz    

g)Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky ekartarka.cz užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

      • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
      • základní funkčnosti webových stránek

 

    • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
    • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
    • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
      • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
      • Poskytovatelem služby facebook

        h)   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

        • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
        • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
        • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
        • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
        • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
        • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
        • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
        • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
        • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Prodávající je oprávněn k prodeji služeb a zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na email
e-tarot.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz